Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Ciekawe miejsca

Park Karola Ferdynanda Wazy

Kiedyś był to dworski park, gdzie znajdował się dwór z II połowy XVI w. – jedna z rezydencji biskupów płockich, którą szczególnie upodobał sobie biskup Karol Ferdynand Waza i tu zmarł.
Foto

Park Miejski im. Karola Ferdynanda Wazy


Park im. Karola Ferdynanda Wazy - zwany kiedyś parkiem lub ogrodem senatorskim, założony w poł XIX w. jako posiadłość carskiego urzędnika Sołowiowa, na miejscu dawnego folwarku należącego do biskupów płockich.
W 1919 r. władze miasta odkupiły dawną senatorską willę, z otaczającym obszarem 2,5ha na potrzeby Towarzystwa Szkoły Średniej zarządzającego miejscowym gimnazjum. W sąsiedniej bursie odbywały się uroczyste bale i premiery kulturalne międzywojennego Wyszkowa. Do obu budynków prowadziła istniejąca do dnia dzisiejszego szeroka aleja parkowa. Najznakomitszym absolwentem Wyszkowskiego Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjne tamtego okresu jest Jerzy Różycki - wybitny polski matematyk i kryptolog, współautor sukcesu rozszyfrowania niemieckiej maszyny Enigma w przeddzień II Wojny Światowej.

Foto

Jerzy Różycki fot. Archiwum UAM w Poznaniu


Podczas II Wojny Światowej całość znajdujących się w parku zabudowań uległa zniszczeniu. Spadkobiercą i kontynuatorem tradycji międzywojennej szkoły jest I LO im C.K. Norwida w Wyszkowie. Od lat 70. XX w. park miejski, wpisany do rejestru zabytków.

Park K. F. Wazy w Wyszkowie Galeria foto.

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.