Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wyszkowie

ul. Świętojańska 82 A, 07-200 Wyszków
adres e-mail:
aneta.korpikiewicz@zmw.pl

telefon:
29 742 06 23

czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wyszkowie powstało w ramach projektu:" Aktywni lokalnie - kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W celu realizacji projektu powstało biuro - Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
Biuro udziela porad z zakresu administracji, pozyskiwania i rozliczania funduszy. Dyżury pełnią m.in. księgowa i prawnik.
Informacje o pełnionych dyżyrach umieszczane są na stronie www.wyszkow.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / OGŁOSZENIA.

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.