Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. 11 Listopada 4, 07-200 Wyszków
Kierownik - Paweł Abramczyk

tel. 29 742 69 99; 29 742 23 34;
fax 29 743 16 28

e-mail: wyszkow@krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
dyżur -: poniedziałek do godz. 17.00

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.