Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków
Foto

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
29.08.2012


tel. 29 743 62 00
fax: 29 743 62 49

email: kpp.wyszkow@mazowiecka.policja.gov.pl
http://bip.wyszkow.kpp.policja.gov.pl/portal/103/

Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie
insp. mgr Adam Krzemiński

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.