Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Restauracja Gościniec pod Jesionem

ul. Łączna 5, 07-200 Wyszków
Tel./fax. 29 742 22 00
e-mail: restauracja@podjesionem.eu

www.podjesionem.eu

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.