Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Szlaki turystyczne

Przez Gminę Wyszków przebiega pięć oznakowanych i wyposażonych w Miejsca Odpoczynku Turystów szlaków rowerowych, wszystkie one zaczynają się przy parkowej Kordegardzie na ul. Kościuszki (sezonowy Punkt Informacji Turystycznej). Dwa z nich prowadzą przez południową część gminy. Szlak Prymasa Tysiąclecia prowadzi z Wyszkowa przez Rybienko Leśne, Drogoszewo, Deskurów, Ślubów, Fidest, duży fragment Puszczy Kamienickiej aż do Loretto nad Liwcem.
Szlak nadbużański wiedzie z Wyszkowa nadrzecznymi łęgami do Kamieńczyka i dalej aż za Liwiec do gminy Łochów.
Trzy szlaki zlokalizowane są po północnej stronie Bugu. Szlak prof. Ludwika Maciąga (znanego malarza, miłośnika nadbużańskich krajobrazów) wiedzie wzdłuż Bugu aż do Gulczewa. Szlak Bartników prowadzi do Puszczy Białej podobnie jak szlak Powstańców Styczniowych.

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.