Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Trochę historii

Pierwsze wzmianki o wsi Wyszkowo, osady kościelnej wchodzącej w skład majątku biskupów płockich, znajdują się w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego z 1239 roku lub jak twierdzą inni z roku 1203. Prawa miejskie Wyszków uzyskał w 1502 rok. W 1528 roku Król Zygmunt Stary zezwolił na budowę i na pobieranie opłat za przejazd mostem. Miasto położone na szlaku handlowym prowadzącym na Litwę rozwijało się szczególnie pomyślnie w XVI aż do pierwszej połowy wieku XVII. Okazały dwór wniósł tu kanclerz wielki koronny biskup Piotr Dunin Wolski. W połowie XVII w. przebywał tu czwarty syn króla Zygmunta III Wazy i brat króla Jana Kazimierza - królewicz Karol Ferdynand Waza, biskup płocki i wrocławski.

Rozwój miasta gwałtownie został przerwany przez wojny szwedzkie, zarazy i późniejsze wydarzenia. W 1795 r. Wyszków został wcielony do zaboru pruskiego. W latach 1807- 1815 leżał na terenie Księstwa Warszawskiego, a potem, aż do 1918 należał do Królestwa Polskiego. Po powstaniach z 1830, a później z 1863, z aktywnym udziałem miejscowej ludności - w 1869 r. ukazem carskim utracił prawa miejskie. Pewne ożywienie gospodarcze wywołało uruchomienie w 1897r. linii kolejowej.

W 1919 roku – w już wolnej Polsce, Wyszków odzyskał prawa miejskie. Po wojnie polsko - bolszewickiej i wydarzeniach z 1920 miasto stale się rozwijało. II wojna światowa znów przyniosła miastu wielkie zniszczenia - miasto legło w ruinach, a hitlerowcy wymordowali prawie siedem tysięcy jego mieszkańców, głównie pochodzenia żydowskiego... Niełatwe losy miasta długo odbijały się na jego wyglądzie, ale obecny Wyszków szybko pięknieje i nabiera pewności siebie, coraz śmielej pokazując swe niezwykłe walory.

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.