Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Stróżówka parkowa

Guardhouse in the park
Stróżówka parkowa – kordegarda neogotycka, wystawiona w połowie XIX, jako główny element ogrodzenia senatorskiej posiadłości na terenie dawnego folwarku biskupa płockiego Karola Ferdynanda Wazy. Spełniała funkcję stróżówki przy istniejącej kiedyś głównej bramie wjazdowej na teren posiadłości.

Guardhouse in the park – built in the neo-Gothic style in mid-nineteenth century as a main element of a fence of senatorial property located in former manor of bishop of Plock Charles Ferdinand Vasa. It performed a function of a guardhouse next to gateway leading to the property used in the past.


Foto

Widok na współczesną kordegardęFoto

Widok na współczesną kordegardę/Nowadays viewFoto

Widok na kordegardę i bramę parkową w okresie międzywojen/Midwar view of Guardhause

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.