Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Pałac Skrażyńskich

Skarzynski’s Palace
ZESPÓŁ PAŁACOWY przy ul. 3 Maja. Piętrowy klasycystyczny budynek pałacowy, położony na wysokim brzegu rzeki Bug z widokiem na rozległe łąki i rozlewiska, w otoczeniu pięknego zabytkowego parku. Wzniesiony został ok. 1780 r. prawdopodobnie według projektu architekta Szymona Bogumiła Zuga lub Jan Chrystian Kamsetzer dla biskupa inflanckiego Jana Giedroycia.

Zespół składa się z pałacu i dwóch oficyn. Na przełomie XIX i XX wieku pałac został przebudowany, a obecnie został generalnie wyremontowany. Wewnątrz budynku zachowały się w kilku pomieszczeniach: polichromia, dekoracje stiukowe, kominki z piaskowca i piec z barwnych kafli herbowych wykonanych w Nieborowie ok. 1880 r.

Po upadku Powstania Listopadowego 1831 r. obiekt w posiadaniu Augusta Morzkowskiego, miejsce częstych spotkań warszawskiej cyganerii. Przyjeżdżali tu m.in. Cyprian Kamil Norwid i Teofil Lenartowicz. W latach 1879-1944 pałac należał do zasłużonej dla historii Wyszkowa rodziny Skarżyńskich. W roku 1920 r. całkowicie zdewastowany przez bolszewików. W okresie międzywojennym właściciele prowadzili tu modny pensjonat.
Zespół pałacowy wraz z otaczającym parkiem stanowi obecnie własność prywatną, od 1956 r. wpisany jest do rejestru zabytków.

Obecnie własność prywatna, bez możliwości udostępnienia osobom prywatnym.

Skarzynski’s Palace
Palace and park complex in 3th May street. Storied classical palace complex situated on the high bank of the Bug rover overlooking the vast meadows and wetlands surrounded by historic park. It was built around 1780 probably according to the project by architect Szymon Bogumil Zug or Jan Chrystian Kamsetzer for Livonian bishop Jan Giedroyc.
The complex consists of a palace and two outbuildings. At the turn of the 19th and 20th century the palace was rebuilt and now it has been renovated. In several rooms inside the building there are preserved: polychromy , stucco decorations, sandstone fireplaces and the stove with colorful heraldic tiles made in Nieborow around 1880. After the fall of November Uprising in 1831, the complex’s owner was August Morzkowski and it became a place of frequent meetings of Warsaw’s members of Boheme. Cyprian Kamil Norwid and Teofil Lenartowicz used to arrive here. In 1879-1944 the palace belonged to Skarzynski family, persons of merit in history of Wyszkow. In 1920 it was totally ruined by Bolsheviks. In the period between the two World Wars the owners ran here trendy guesthouse. The palace complex with the neighboring park in now a private ownership and in 1956 was entered into register of historic monuments.


Foto

Pałac Skarżyńskich/A view of the palace from meadows by Bug riverFoto

Pałac Skarżyńskich/A view of the palace from meadows by Bug riverFoto

Pałac Skarżyńskich

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.