Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Zabytki ruchome sanktuarium św. Idziego

St. Giles Sanctuary's movable monuments
Zabytki ruchome Sanktuarium Św. Idziego:
- kielich z I połowy XVI wieku, z inskrypcja pod stopą dotyczy ofiarowania go przez biskupa krakowskiego Piotra Gamrata w 1539 roku,
- kielich późnorenesansowy z ok. 1620 roku
- obraz Najświętszej Marii Panny w srebrnej sukience z XVIII wieku

Movable monuments of Church.
- A cup dating from the first half of the 16th century with the inscription concerning bishop of Krakow Piotr Gamrat who delivered it
- Late-Renaissance cup from around 1620
- Painting of the Blessed Virgin Mary in silver dress from 18th century

Foto

Kielich biskupa Piotra Gamrata z 1539 r./Bishop Piotr Gamrat’s cup from 1539 r.Foto

Kielich późnorenesansowy z ok. 1620 r./A late-Renaissance cup from around 1620Foto

obraz Najświętszej Marii Panny w srebrnej sukience z XVII wieku/Dress from the image of Virgin of Immaculate Conception from 18th century with convex ornament in a shape of plant and ribbon - baroque style

Regulamin zwiedzania zabytków ruchomych

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.