Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Zabytki ruchome sanktuarium św. Idziego

St. Giles Sanctuary's movable monuments
Movable monuments of St. Giles Sanctuary:

- A cup dating from the first half of the 16th century with the inscription concerning bishop of Krakow Piotr Gamrat who delivered it,

- Late-Renaissance cup from around 1620,

- Painting of the Blessed Virgin Mary in silver dress from 18th century,

- White dalmatic from 18th century made of pale pink silk .

Foto

Kielich biskupa Piotra Gamrata z 1539 r./Bishop Piotr Gamrat’s cup from 1539 r.Foto

Kielich późnorenesansowy z ok. 1620 r./A late-Renaissance cup from around 1620Foto

obraz Najświętszej Marii Panny w srebrnej sukience z XVII wieku/Dress from the image of Virgin of Immaculate Conception from 18th century with convex ornament in a shape of plant and ribbon - baroque styleFoto

Zabytkowa przedwojenna malatura przedstawiająca Objawienie Pańskie aut. Wyszyńskiego

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.