Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

The memorial of the soldiers killed in battle for the Country in 1920 (Parish cemetery)

Spoczywają tu żołnierze wojska polskiego polegli w sierpniu 1920 roku w walkach z bolszewikami pod Wyszkowem. Pomnik stanowi słup z granitowego bloku zwieńczony Krzyżem Walecznych. Został postawiony 15 sierpnia 1921 r. Napisy na pomniku informują o pochowanych w tym miejscu 39 żołnierzach, w tym 31 nieznanych.

Rejonu Wyszkowa broniły oddziały grupy gen. Lucjana Żeligowskiego. Do 10 sierpnia tocząc na północ od miasta ciężkie boje opóźniające. Walki te umożliwiły koncentrację wojsk polskich do późniejszych kontruderzeń znad Wieprza i Wkry. 18 sierpnia miasto zostało wyzwolone dzięki śmiałemu atakowi 31. Pułku Piechoty kpt. Mikołaja Bołtucia.

Pomnik został odremontowany w 1985 r.

The memorial of the soldiers killed in battle for the Country in 1920
In this place lie soldiers of Polish Army killed in August 1920 in the battle with Bolsheviks near Wyszkow. The memorial is a pile of granite block crowned with the Cross of Valour. It was erected on 15 August 1921. The inscription on the monument informs about 39 soldiers buried in this place including 31 unknown.
The area of Wyszkow was defended by troops of general Lucian Zeligowski. They condusted delaying heavy fightings north the Wyszkow until 10 August. The fight made possible concentration of Polish army to be able to defend and fight from Wieprz and Wkra rivers. The town was liberated on 18 August thank to brave attack of 31th Infantry Regiment of captain Mikolaj Bołtuc.
The monument was renovated in 1985.


Foto

Pomnik poległych za ojczyznę w 1920 r.Foto

Pomnik poległych za ojczyznę w 1920 r.Foto

Pomnik poległych za ojczyznę w 1920 r.Foto

Poświęcenie pomnika przez ks. Mieczkowskiego w 1922 r./Consecration of the monument by father Mieczkowski in 1922.

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.