Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

A commemorative plaque and a grave of 300 soldiers of Polish Army killed in September 1939 (Kamienczyk)

Podczas kampanii wrześniowej okolic Wyszkowa broniły oddziały GO "Wyszków" gen. bryg Wincentego Kowalskiego, których zadaniem było opóźniania marszu wojsk niemieckich z północy na Warszawę. Na skutek silnego naporu nieprzyjaciela i ciężkich bombardowań 8 września 1939 r. Polacy wysadzili mosty w Wyszkowie i wycofali się na południowy brzeg Bugu celem otwarcia nowej linii obrony. Na linii rzeki, w okolicy Kamieńczyka w dniach 8-10 września 1939 r. zacięte walki obronne toczyli żołnierze 1. DP Legionów, 41. DP Rez. oraz 33. DP Rez. Miejscowa ludność zebrała ciała poległych polskich żołnierzy i pochowała na cmentarzu parafialnym.

A commemorative plaque and a grave of 300 soldiers of Polish Army killed in September 1939.
During the September campaign the neighborhood of Wyszkow was defended by the Operational Troop “Wyszków” divisions under general Wincenty Kowalski’s command whose main purpose was to delay march of German troops from north to Warsaw. In the consequence of strong offensive on the enemy and heavy bombings on 8 September 1939 Poles blew bridges up in Wyszkow and withdrew to south bank of Bug river to open new line of defense. Along the river in the neighborhood of Kamieńczyk soldiers of 1th Infantry Troops of Legions, 41th Infantry Troops of Reserve and 33th Infantry Troops of Local Reserve conducted heavy defense fights from 8 to 10 September 1939. Local society gathered bodies of killed Polish soldiers and buried them in the parish cemetery.


Foto

Pomnik na cmentarzu w KamieńczykuFoto

Pomnik na cmentarzu w KamieńczykuFoto

Krzyże okalające pomnik

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.