Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

A collective grave of soldiers of People and Home Army killed and murdered by German occupants 1939-1944 (Parish cemetery)

Zbiorowa mogiła poległych i zamordowanych przez okupantów niemieckich w trakcie II wojny światowej żołnierzy Armii Ludowej i Armii Krajowej. Pomnik stanowi obelisk z krzyżem ustawiony na betonowej płycie. Na obelisku umieszczone 15 nazwisk żołnierzy obydwu konspiracyjnych formacji, którzy zginęli w kwietniu 1944 r.

A collective grave of soldiers of People and Home Army killed and murdered by German occupants during the Second World War. The monument is in the shape of obelisk with the cross put on concrete slab. On the obelisk there are displayed fifteen names of the both constipation formations’ soldiers who were killed in April 1944.

Foto

Pomnik ku czci poległych i zamordowanych w latach 1939-1945Foto

Pomnik ku czci poległych i zamordowanych w latach 1939-1945

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.