Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Grave of lieutenant colonel Tadeusz Bylinski and lieutenant Stefan Okrzeja (Parish cemetery)

Tadeusz Stefan Byliński - podpułkownik WP, dowódca 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, współorganizator działającego na terenie Wyszkowa Obwodu AK "Rajski Ptak", członek miejscowej delegatury Rady Głównej Opiekuńczej, niosącej pomoc najuboższym. Został rozstrzelany 7 lipca 1944 roku przez Niemców pod Białymbłotem. Razem z nim spoczywają syn Józef i żona Romana.

Stefan Stanisław Okrzeja - porucznik pilot WP, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, brat Stefana Aleksandra Okrzei zasłużonego bojowca PPS. Podczas lotu bojowego 5 września 1939 roku wraz z grupą innych pilotów Brygady Pościgowej dostrzegł i zaatakował niemieckie samoloty zmierzające nad Warszawę. W trakcie walk koło wsi Kręgi Nowe strącony został samolot por. Okrzei, pilot poległ. Został pochowany wówczas w pobliżu miejsca upadku maszyny, gdzie stoi upamiętniający go pomnik. W 1940 roku ciało ekshumowano i złożono na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie.

Grave of lieutenant colonel Tadeusz Bylinski and lieutenant Stefan Okrzeja
Tadeusz Stefan Bylinski – lieutenant colonel of the Polish Army, commander of the 16th Wielkopolska Uhlans Regiment, co-organizer of the Polish Home Army Division “Bird of Paradise” which was operating in Wyszkow, member of the local delegature of Assistance Main Council which rendered help to persons in need. He was shot dead on 7 July 1944 by Germans near Bialystok. His body rests with his son Joseph and wife Romana.

Stefan Stanislaw Okrzeja – lieutenant, pilot of the Polish Army, officer of Virtuti Militari War Order, brother of Stefan Aleksander Okrzeja who is a person of merit for Polish Socialist Party. During a combat flight on 5 September 1939 with the group of other pilots of Flaying Pursuit Squad he noticed and attacked German aircrafts directing towards Warsaw. The aircraft of Stefan Okrzeja was shot down during the fights near village Kregi Nowe. The pilot died. He was buried at that time near the place where the machine fell down and where commemorative monument stands. In 1940 his body was exhumed and placed at parish cemetery in Wyszkow.

Foto

Grób ppłk. Tadeusza Bylińskiego i por. Stefana Okrzei/Guard of honour by the monumentFoto

Grób ppłk. Tadeusza Bylińskiego i por. Stefana OkrzeiFoto

Grób ppłk. Tadeusza Bylińskiego i por. Stefana OkrzeiFoto

Grób ppłk. Tadeusza Bylińskiego i por. Stefana OkrzeiFoto

por. Stefan S OkrzejaFoto

pplk T. Byliński

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.