Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

The monument of the killed by Bolsheviks Cheka

Pomnik upamiętnia zamordowanie przez sowiecką czerezwyczajkę 17 sierpnia 1920 r. w Rybienku Leśnym, siedmiu Polaków, m.in. ppor. Antoniego Wołowskiego, wziętego do niewoli pod Radzyminem oficera wywiadu, a także trzech żołnierzy z 10. Dyw. Piech. gen. Lucjana Żeligowskiego oraz trzech cywilów.

Po wojnie polsko-bolszewickiej ciało Antoniego Wołowskiego pochowano w Łodzi na Cmentarzu Bałuckim. Władze Wyszkowa w 1921 r. wystawiły w tym miejscu pomnik, jednak zaraz po II Wojnie Światowej komuniści postanowili go zniszczyć. Dzięki patriotycznej postawie mieszkańców kamień został ukryty i zabetonowany przed wejściem do urzędu gminy w Somiance koło Wyszkowa. Za sprawą działaczy wyszkowskiej „Solidarności” pomnik wrócił na swoje miejsce w 1989 r.

The monument of the killed by Bolsheviks secret police
The monument commemorates killing by the Bolshevik police seven Poles on 17 August 1920 in Rybienko Lesne among other things intelligence service sub-lieutenant Antoni Wolowski who was taken prisoner near Radzymin and three soldiers of 10th Division of Infantry commanded by L. Zeligowski, and three civilians.
After the Polish- Bolshevik war body of Antoni Wolowski was buried in Lodz in Balucki Cemetery. Authorities of Wyszkow founded in this place the monument in 1921 which after the war was ruined by communists. Thank to patriotic citizens the stone was hidden and concreted over near the entrance to the commune office in Somianka near Wyszkow. Thanks to activists of Solidarity movement in Wyszkow the monument returned on its former place in 1989.


Foto

Pomnik pomordowanych przez bolszewicką czerezwyczajkęFoto

Pomnik pomordowanych przez bolszewicką czerezwyczajkęFoto

Pomnik pomordowanych przez bolszewicką czerezwyczajkęFoto

Uroczystość odsłoniecia pomnika w 1921 r./A ceremony of unveiling of the monument in 1921.Foto

ppor. A. Wołowski w mundurze I Brygady Legionów/Sub-lieutenant Antoni Wolowski in an uniform of 1st Jozef Pilsudski’s Brigade of Legions

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.