Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Cudny's Villa at Zakolejowa St.

Willa z połowy lat 20. XX wieku. Pierwszym właścicielem był Józef Cudny, właściciel wyszkowskiego browaru. W czasie okupacji mieściła się tu żandarmeria niemiecka. Podróżujących koleją oraz mieszkańców Wyszkowa, których zatrzymali okupanci poddawano tu ciężkim przesłuchaniom, torturowano i mordowano. Ich ciała grzebano w ogrodzie za domem (po wojnie zwłoki ekshumowano). Hitlerowcy macewami z żydowskiego cmentarza wybrukowali plac przed budynkiem.

W grudniu 1944 roku w willi utworzono szpital. Społeczeństwo Wyszkowa ufundowało pomnik odsłonięty przed budynkiem w październiku 1959 roku. Obecnie budynek to własność prywatna. Dostęp do pomnika możliwy od ul. Zakolejowej.

The building at the intersection of Zakolejowa and Pultuska streets

A villa was built in the first half of 1920s by owner of the brewery in Wyszkow Jozef Cudny. German military police has its seat here during the occupation. People travelling by train and the citizens of Wyszkow, who were arrested by occupants, were brutally interrogated, tortured and killed. Their bodies were buried in the garden behind the house (after the war bodies were exhumed). The Nazis paved the place in front of the building with the gravestones from Jewish cemetery.
In December 1944 the villa functioned as a hospital. Society of Wyszkow founded a monument unveiled in front of the building in October 1959. Today the building is a private property.

Foto

Pomnik przy dawnej siedzibie Gestapo przy ul. Zakolejowej/The monument of the people killed in a fight with occupier, in the background Cudny’s Villa, present day sightFoto

Pomnik przy dawnej siedzibie Gestapo przy ul. Zakolejowej/Pomnik przy dawnej siedzibie Gestapo przy ul. Zakolejowej/The monument of the people killed in a fight with occupier, in the background Cudny’s Villa, present day sight

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.