Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Szlaki turystyczne

Na terenie Gminy Wyszków mamy 5 szlaków rowerowych o łącznej długości ponad 68 km wytyczonych i zatwierdzonych przez PTTK, a także ok 20 km ścieżek rowerowych.

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.