Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Puszcza Kamieniecka

Foto

Widok nad głowami drzew w kierunku Wyszkowa z wydmy w okolicy Mostówki
fot. Jurek Sitek

Leżąca na lewym brzegu Bugu Puszcza Kamieniecka jest pozostałością historycznej puszczy książąt mazowieckich, którzy polowali w niej przebywając na swym dworze myśliwskim w Kamieńcu (dziś Kamieńczyku). Pozostałe po niej lasy, głównie sosnowe, rosną w dużym stopniu na wydmach, poprzedzielanych torfowiskami i bagnami. Leżący nad rzeką taras zalewowy - to łąki urozmaicone starorzeczami, z fragmentami lasów łęgowych i nadrzecznych wiklin. Puszcza jest poprzecinana wieloma rzeczkami i strugami, z których Bojewka, Ugoszcz i Dzięciołek, Struga, Wilżanka ma początek na Wysoczyźnie Siedleckiej, a część tj. Rudna (Rudzianka), Fiszor (okolice Wyszkowa) zaczyna się na podmokłych terenach Piskorskich Bagien i Mieniug.

Puszczę rozdziela na dwie części, wyjątkowo interesujący pod względem krajobrazowym i przyrodniczym - Liwiec, rozpoczynający swą wędrówkę w okolicach Siedlec, a kończący bieg jako lewobrzeżny dopływ Bugu w pobliżu Kamieńczyka.

Foto

Wiosenne rozlewisko rzeczki Rudnej
fot. Jurek Sitek

Puszcza, mimo, że od ponad 200 lat prowadzi się tu unormowaną gospodarkę leśną zachowała wiele obszarów interesujących ze względów krajobrazowym i przyrodniczych. W części wschodniej świadczą o tym rezerwaty przyrody, do których należy np. rezerwat Czaplowizna, czy niezwykły zespół rosnącej na bagnach świerczyny rezerwatu Jegiel.

W okolicach Wyszkowa do bardzo ciekawych obszarów należą m.in. położone za Liwcem nadrzeczne łęgi Rafy, olsy na bagnistych uroczyskach Fidestu i największe w Polsce wrzosowiska mącznicowe leżące między Lucynowem i Mostówką.

Dość wyjątkowe jest w Puszczy Kamienieckiej nagromadzenie dębów. W jej wschodniej części dotyczy to okolic wsi Jerzyska, a w pobliżu Wyszkowa lasów otaczających wieś Skuszew.

Foto

Wycieczka rowerowa wgłąb puszczy
fot. Jurek Sitek

Osadnictwo na terenie Puszczy Kamienieckiej rozpoczęło się wzdłuż brzegów Bugu. Dopiero w XVI wieku osady ludzkie zaczęły wciskać się w głąb lasów. Ludność tutejsza pochodzi nie tylko z Mazowsza, Kurpi i Podlasia, ale nawet z Rusi, która panowała we wschodniej jej części na przełomie XIII i XIV wieku. Później, aż pod koniec XVI w. ziemia ta należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nazwa puszczy - po raz pierwszy została wymieniona w 1507 roku.

Początkowo Puszcza Kamieniecka stanowiła własność książąt mazowieckich, potem stała się lasem królewskim. Po rozbiorach, w zamian za twierdzę Zamość, otrzymali ją Zamojscy - pozostała w ich rękach aż do II wojny światowej...

Obecna atrakcyjność Puszczy Kamienieckiej została potwierdzona przez powołanie, na jej znacznym obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Liczne są tu sarny i dziki, wędrują łosie i jelenie, występuje wiele ptaków wodnych i błotnych. Ostatnimi laty osiedliły się tu kormorany i rzadkie czaple białe. Wiosną można usłyszeć zapierające dech - „hejnały” żurawi i obserwować lecące wzdłuż Bugu obserwować klucze gęsi i żurawi.
To wspaniałe miejsce dla fotografujących "birdwatcherów" podglądających rzadkie ptaki.

Jurek Sitek

Foto-galeria - "Puszcza Kamieniecka"

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.