Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Kostrzyń - rzeka

Foto

Rzeczka Kostrzyń
fot. Jurek Sitek

Niewielki, prawy dopływ Liwca, o długości 44,8 km. Rzeka płynie przez tereny rolnicze, głównie przez łąki i tereny leśne. Leżą nad nią: Bojmie, Grębków, Stara Sucha... Źródła znajdują się w okolicach wsi Domanice. Na górnym odcinku - od źródeł do mostu kolejowego na trasie Warszawa-Siedlce, Kostrzyń jest od czasów wwojny uregulowany Od miejscowości Oleksin, aż do ujścia rzeka zachowała charakter naturalny. Dolina Kostrzynia jest obszarem chronionym Natura 2000.

oprac: Jurek Sitek

Rzeka Kostrzyń jest jedną z atrakcji spływów Liwcem

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.