Informacja Turystyczna Wyszków
Zadzwoń: 507 808 867 

Stara Wieś

Foto

Pałac w Starej Wsi
fot. Jurek Sitek

Była kiedyś ośrodkiem tzw. włości węgrowskiej obejmującej wiele tysięcy hektarów. Jeszcze w XVI w. właścicielami była można litewska rodzina Kiszków. Pod koniec wieku przechodzi w ręce Radziwiłłów. Jednym z nich był zdrajca z okresu „potopu” szwedzkiego: książe koniuszy Bogusław Radziwiłł, opisany w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W okresie, kiedy właścicielami byli Krasińscy herbu Ślepowron miejscowość nosiła nazwę Krasny Dwór.

Pałac w Starej Wsi by wielokrotnie przebudowywany. Ostatni raz w 1843 barokową rezydencję przebudowywano na zlecenie księcia Golicyna, zgodnie z modnym wówczas duchem romantyzmu, nadając mu wygląd zamku z angielskiej epoki elżbietańskiej. Podobny styl nadano wystrojowi wnętrz. Na fasadzie pałacu umieszczone zostały herby kolejnych właścicieli i ich małżonek. Zniszczony w 1944 r przez wojska sowieckie, był użytkowany przez jakiś czas przez różne instytucje państwowe, po czym został porzucony. Na początku lat siedemdziesiątych został przejęty przez Narodowy Bank Polski i wyremontowany z przeznaczeniem na ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy.

Pałac otacza ponad 30 hektarowy park krajobrazowy z odnawianymi alejami i szpalerami drzew, kanałami i przerzuconymi nad nimi mostkami, polanami widokowymi i starodrzewami. Park wzbogacają dwa stawy, większy z wyspą pośrodku. Wypływa z nich rzeczka zasilająca oczyszczoną fosę otaczającą kiedyś fortyfikacje. Niestety pałac rzadko jest udostępniany turystom.

oprac. Jurek Sitek

Stara Wieś jest jedną z atrakcji spływów Liwcem

Unia Europejska

Unia Europejska

Projekt "Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie gminy Wyszków", współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.